PACO

  Video Present
แนะนำบริษัทฯ


 

P A C O   B Y :
Products
Services
CertificatesContact Us

Customer Service

About Us

Job
 

ดาวน์โหลดโบรชัวร ์(Brochure)

Home


 
 

 

 
 

 

บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด (Profile)
บริษัท ปทุมธานีคอนกรีต จำกัด ได้เริ่มดำเนินกิจการในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2521 ในรูปของธุรกิจเอกชน เพื่อผลิตเสาเข็มและผลิตภัณฑ์คอนกรีตอื่นๆที่มีคุณภาพสูงสุด โดยยึดถือนโยบายและปรัญญา"คุณภาพเป็นเลิศในราคาที่ยุติธรรม" และผลิตภัณฑ์เสาเข็มพาโก้ที่เปี่ยมด้วยคุณภาพนี้ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง ในยุคที่เศรษฐกิจไทยกำลังรุ่งโรจน์ จากความสำเร็จเจริญรุ่งเรือง และการสั่งสมประสบการณ์ เป็นผลส่งเสริมให้ "พาโก้" ขยายกิจการให้รุดหน้ามากยิ่งขึ้น พร้อมๆกับการพัฒนาและปรับปรุงเทคโนโลยีทางการติดตั้งเสาเข็ม ให้ทันยุคสมัย เพื่อรับใช้และให้บริการแก่ลูกค้าได้ในทุกสภาวะ เงินจดทะเบียนลงทุนของบริษัทฯ ได้เพิ่มสูงขึ้นเป็น 5,000,000 บาท ในปี พ.ศ.2522, เป็น10,000,000 บาท ในปี พ.ศ.2525, เป็น 40,000,000 บาท ในปี 2527, เป็น 60,000,000 บาท ในปี พ.ศ. 2534 และ 205,000,000 บาท ในปี 2543 ตามลำดับ ในปัจจุบัน "พาโก้" เป็นชื่อเรียกเสาเข็มที่เป็นที่คุ้นเคยในวงการก่อสร้างไทย และเป็นยอมรับ ว่าเป็นบริษัทฯ ผู้นำและเป็นผู้ผลิตรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ดังต่อไปนี้

ในปัจจุบัน "พาโก้" เป็นชื่อเรียกเสาเข็มที่เป็นที่คุ้นเคยในวงการก่อสร้างไทย และเป็นยอมรับ ว่าเป็นบริษัทฯ ผู้นำและเป็นผู้ผลิตรายที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ ซึ่งมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ชัด ดังต่อไปนี้ เป็นบริษัทฯ แรกที่ได้รับอนุญาตใช้เครื่องหมาย มอก. สำหรับเสาเข็มรูปตัวไอ สี่เหลี่ยมตัน และสี่เหลี่ยมกลวง

เป็นผู้ผลิตรายแรกในการผลิตคานสะพานเดินข้ามถนนในระบบอัดแรง ที่มีราคาไม่สูงสำหรับงานมาตรฐานของ กทม. และ กรมโยธา เป็นบริษัทฯ แรกที่ได้เริ่มทำ "Soil Cement Column" หรือการปรับปรุงคุณภาพดินสำหรับโครงการริเริ่มเพื่อการศึกษาของ RID-JICA เป็นบริษัทฯ แรกที่ได้ริเริ่มนำระบบวิทยุสื่อสารมาใช้กับทุกหน่วยงาน เป็นบริษัทแรกที่ได้พัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ออนไลน์เชื่อมโยงระหว่างสำนักงานใหญ่กับโรงงานเป็นโรงงานแรกที่ได้ผลิตเสาเข็มกลมขนาดใหญ่ O 800 พร้อมพัฒนาระบบการติดตั้งแบบไร้แรงสั่นสะเทือน NVP และระบบการติดตั้งแบบเจาะผสมตอก "Centre Augured Piling System" เป็นผู้ผลิตเสาเข็มรายเดียวในประเทศที่มีที่ตั้งอยู่ริมน้ำเจ้าพระยา จึงสามารถที่จะส่งเสาเข็มได้ทั้งทางบกและทางน้ำด้วยเรือโป๊ะ มีกำลังการผลิตที่สูง พร้อมที่จะรับงานจากลูกค้าได้ทุกระดับ ด้วยการบริการที่คำนึงถึงแผนงานของผู้ซื้อ คุณภาพ เทคโนโลยี และความปลอดภัย สำนักงานใหญ่ "อาคารอาวรรณ" ถ.ประชาราษฎร์สาย 1 ใต้สะพานพระราม 7 โรงงาน ณ จังหวัดปทุมธานี การตอกเสาเข็มของพาโก้ ที่โรงกลั่นน้ำมันใหม่ที่ใหญ่ที่สุด และมีเทคโยโลยีทันสมัย ของ บริษัทฯ ระยองรีไฟน์เนอรี จำกัด ที่มาบตาพุด สามารถที่จะนำมาเป็นตัวอย่าง เพื่อการอ้างอิงถึงด้านคุณภาพเสาเข็มและการตอก รวมถึงการควบคุมงานที่มีความปลอดภัยสูงสุด จากการตอกเสาเข็มประมาณ 8,000 ต้น พาโก้ได้ประกาศนียบัตรชมเชยที่ประสบความสำเร็จ ในการรักษาสถิติความปลอดภัยจากการปฎิบัติงานตลอดระยะเวลา 5,000,000 ชั่วโมง ที่ไม่เคยประสบอุบัติเหตุ และนอกจากความปลอดภัยแล้ว พาโก้ ยังมีเกียรติประวัติดีเด่น ที่มีรายงานเสาเข็มที่เสียหายจากการตอก ต่ำเพียง 0.002 % ซึ่งนั่นหมายถึง คุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ดีเด่น และการควบคุมงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา ด้วยผลงานที่น่าชื่นชมได้ผลักดันให้คณะกรรมการบริหารมีมติ ให้สร้างโรงงานผลิตเสาเข็มกลมแรงเหวี่ยง ซึ่งมีคุณสมบัติพิเศษทางด้านกำลังคอนกรีตที่สูง ด้วยเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่น เพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่ง และพาโก้สามารถกล่าวได้ว่า เป็นโรงงานแรกที่ได้พัฒนาระบบการติดตั้งเสาเข็มระบบเจาะและตอก "Centre Augur Piling Method" สำหรับเสาเข็มขนาดใหญ่ O 800 ในกรุงเทพฯ และระบบนี้ถือได้ว่าเป็นระบบสามารถลดระดับเสียง และแรงสั่นสะเทือนที่เกิดจากการตอกให้ลดน้อยลง จึงเป็นระบบการติดตั้งเสาเข็มที่เหมาะสมสำหรับงานในเมือง และพาโก้ได้ทำการทดสอบการรับน้ำหนักบรรทุกของเสาเข็มกลม O 800 ระบบนี้ขึ้น ที่ปทุมธานี โดยได้รับความร่วมมือจากสถาบัน AIT เพื่อทำการทดสอบหาค่าการรับน้ำหนักสูงสุดได้ถึง 900 ตัน จากผลสำเร็จครั้งนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่า ระบบติดตั้งเสาเข็มแบบ "Centre Augur Piling Method" นี้ จะเป็นแนวคิดใหม่สำหรับงานฐานรากที่มั่นคงกว่าด้วยเงินทุนที่ไม่สูง จึงเป็นระบบการติดตั้ง ที่จะเป็นทางเลือกใหม่สำหรับอาคารสูงในกรุงเทพฯ ในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2536 พาโก้ได้ริเริ่มเป็นครั้งแรกของประวัติศาสตร์การพัฒนา และติดตั้งเสาเข็มระบบไร้แรงสั่นสะเทือน สำหรับเสาเข็มขนาด O 800 ขึ้น พร้อมทำการทดสอบการรับน้ำหนัก โดยได้รับความร่วมมือจาก ACI ซึ่งเป็นบริษัทฯ ในเครือและสถาบัน AIT และจากการดำเนินการติดตั้งและทดสอบภายใต้การควบคุมอย่างใกล้ชิดของ AIT, STS และ PDI พาโก้ได้รับใบรับรองประกาศเกียรติคุณ ว่าเสาเข็ม O 800 ที่ติดตั้งด้วยระบบไร้แรงสั่นสะเทือน NVP นี้สามารถรับน้ำหนักบรรทุกสูงสุดได้ 625 ตัน (Modified ASTM D 1143-81) จากการพัฒนาติดตั้งระบบใหม่นี้ จึงเป็นการเปิดโอกาสเพิ่มขึ้นให้สามารถติดตั้งเสาเข็มขนาดใหญ่ในเมืองได้ ซึ่งเป็นระบบไร้แรงสั่นสะเทือนต่ออาคารและสิ่งปลูกสร้างข้างเคียง .

 
 
มอก.396-2549
มอก.398-2537

Did you like this? Share it:

© 2012 PACO • All Rights Reserved • Privacy Policy • Terms/Disclaimers • Sitemap
Web Design by PACO-GROUP.COM, A Division of MIS, Inc.